Po przeglądzie i wymianie wszystkich tłumików 22.000 złotych

Specyfikacja